IELTS format testu

Test wszystkich czterech sprawności językowych

IELTS jest testem wszystkich czterech sprawności językowych tj. słuchania, czytania, pisania i mówienia. IELTS jest dostępny  w dwóch formatach : IELTS Academic i General Training.

Test składa się z czterech części – słuchanie, czytanie, pisanie  i mówienia. Cały test trwa 2 godziny i 45 minut.

Wszyscy kandydaci podchodzą do  tego samego testu jeśli chodzi o słuchanie i mówienie, ale do różnych testów w części czytanie i pisanie. Tak więc testy IELTS Academic i IELTS General Training różnią się wyłącznie częścią czytanie i pisanie.

Do części słuchanie, czytanie i pisanie należy podejść tego samego dnia. Między tymi komponentami egzaminu  nie ma przerw. Kolejność podchodzenia do tych części testu może być różna, w zależności sesji.

Część mówienie może odbywać się albo tego samego dnia co części pisemne, po krótkiej przerwie lub w czasie tygodnia przed lub po częściach pisemnych. Terminy części ustnej zależą od centrum egzaminacyjnego i wybranej sesji.

Potrzebujesz więcej informacji, ściągnij informacje dla kandydatów.

Słuchanie – Listening
Format testu – słuchanie (30 minut)

Usłyszysz cztery nagrania z wypowiedziami osób anglojęzycznych, na podstawie których udzielisz odpowiedzi na pytania.

 • Część 1 – rozmowa między dwoma osobami osadzona w codziennym kontekście społecznym.
 • Część 2 – monolog osadzony w codziennym kontekście społecznym np. przemówienie na temat lokalnych obiektów.
 • Część 3 – rozmowa maksymalnie czterech osób w kontekście edukacyjnym lub szkoleniowym np. wykładowca uniwersytecki i student omawiający zadanie.
 • Część 4 – monolog na temat akademicki, np. wykład uniwersytecki.

Usłyszysz cztery nagrania, monologi i dialogi prowadzone przez native speakerów i będziesz musiał napisać odpowiedzi do serii pytań. Pytania testują twoje umiejętności:  rozumienia głównych idei przekazu oraz szczegółowych informacji, rozumienia opinii i postaw osób mówiących, zrozumienia celu wypowiedzi i podążania za tokiem wypowiedzi. W każdej sekcji tej części testu masz do czynienia z różnymi głosami i  akcentami native speakerów. Każdej części tego egzaminu słuchasz tylko jeden  raz.

Czytanie w kontekście akademickim – Academic Reading
Format testu – czytanie w kontekście akademickim (60 minut)

Część czytanie składa się z 40 pytań. Aby przetestować szeroki zakres tej umiejętności wykorzystuje się różne typy pytań. Obejmują one czytanie globalne, czytanie w celu zrozumienia głównych idei tekstów, czytanie w celu zrozumienia szczegółów tekstów, rozumienia logicznej argumentacji i rozpoznawania opinii, postawy i celu wypowiedzi autora.

Wersja akademicka IELTS zawiera trzy długie teksty. Ich charakter może być zróżnicowany tj. od tekstów opisowych, bazujących na faktach po teksty dyskursywne i analityczne.

Teksty pochodzą z autentycznych źródeł jak np. książki, pisma, magazyny, gazety. Teksty są wybierane pod kątem odbiorcy nie posiadającego specjalistycznej wiedzy, ale są odpowiednio dobrane pod kątem osób starających się o studia lub kursy na wyższych uczelniach oraz  osób chcących rozwijać się zawodowo.

Czytanie w kontekście ogólnym – General Training Reading
Format testu – czytanie w kontekście ogólnym (60 minut)

Część czytanie składa się z 40 pytań. Aby przetestować szeroki zakres tej umiejętności wykorzystuje się różne typy pytań. Obejmują one czytanie globalne, czytanie w celu zrozumienia głównych idei tekstów, czytanie w celu zrozumienia szczegółów tekstów, rozumienia logicznej argumentacji i rozpoznawania opinii, postawy i celu wypowiedzi autora.

IELTS General wymaga od kandydata przeczytania fragmentów książki, artykułu z magazynu, gazety, notatki, reklamy, firmowych instruktaży czy wytycznych. Są to materiały,  z którymi możesz mieć do czynienia na co dzień przebywając w środowisku anglojęzycznym.

Pisanie akademickie – Academic Writing
Format testu – pisanie akademickie (60 minut)

Pisanie na teście IELTS Academic  zawiera dwie części. Zakres obszarów tematycznych jest ogólny i odpowiedni dla kandydatów aplikujących na studia  pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe,  jak również dla osób chcących rozwijać się  zawodowo.

 • Część 1 – opisujesz wykres, tabelę lub diagram, podsumowujesz je i wyjaśniasz własnymi słowami. Możesz zostać poproszony, żeby opisać, wyjaśnić dane, etapy procesów, jak coś działa, jakiś przedmiot lub wydarzenie.
 • Część 2 – piszesz esej w odpowiedzi na przedstawiony punkt widzenia, argumentację lub problem.

Odpowiedzi na oba zadnia muszą być napisane w stylu formalnym.

Pisanie w kontekście ogólnym – General Training Writing
Format testu – pisanie w kontekście ogólnym (60 minut)

​ Pisanie na teście IELTS General Training zawiera dwie części, które są na tematy ogólne.

 • Część 1 – zostanie Ci zaprezentowana sytuacja i w nawiązaniu do tej sytuacji piszesz list z prośbą o informację lub wyjaśnienie. List może mieć charakter osobisty, pół osobisty lub formalny.
 • Część 2 – piszesz esej w odpowiedzi na punkt widzenia, argumentację lub problem. Esej może być lekko bardziej osobisty niż esej akademicki.
Mówienie – Speaking
Format testu – mówienie (11-14 minut)

W części mówienie oceniania jest Twoja umiejętność mówienia. Część ta zajmuje ok 11-14 minut. Każda część tego testu jest nagrywana. Mówienie jest prowadzone w ten sposób, że nie daje kandydatom możliwości odbycia wcześniej  próby mówienia ani zaplanowania swojej odpowiedzi.

 • Część 1 – egzaminator zadaje pytania ogólne, dotyczące Twojego życia, domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań. Ta część trwa od 4-5 minut.
 • Część 2 – masz minutę na przygotowanie odpowiedzi na zadany temat. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania odnoszące się do tego tematu.
 • Część 3 – otrzymasz kolejne pytanie do zadania z poprzedniej części. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki poruszonej wcześniej. Ta część testu trwa ok. 4-5 minut.

.