Najczęściej zadawane pytania

O TEŚCIE IELTS

Co to jest IELTS test?

International English Language Testing System (IELTS) to najpopularniejszy na świecie test znajomości języka angielskiego dla szkolnictwa wyższego i migracji globalnej.

Dlaczego istnieją dwie wersje testu?

Istnieją dwa rodzaje testu IELTS:
Test IELTS Academic przeznaczony jest dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe lub rejestrację zawodową w środowisku anglojęzycznym. Odzwierciedla niektóre cechy języka akademickiego i ocenia, czy jesteś gotowy, aby rozpocząć naukę lub szkolenie.
Test IELTS General Training jest przeznaczony dla osób, które wybierają się do krajów anglojęzycznych w celu uzyskania wykształcenia średniego, doświadczenia zawodowego lub programów szkoleniowych. Jest to również wymóg w przypadku migracji do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Test koncentruje się na podstawowych umiejętnościach przetrwania w szerokim kontekście społecznym i zawodowym. Słuchanie i mówienie są takie same w przypadku obu testów, ale tematyka części Czytanie i Pisanie różni się w zależności od tego, który test podejmiesz.

Które organizacje akceptują IELTS?

IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 organizacji na całym świecie. Należą do nich uniwersytety, departamenty imigracyjne, agencje rządowe, organizacje zawodowe i międzynarodowe firmy.

Dowiedz się więcej

Skróty używane w IELTS

L/R/W – (Listening, Reading, Writing) – Słuchanie, czytanie, pisanie

RO – (Recognizing Organization) – Organizacja uznająca – każda organizacja, która przyjmuje wyniki IELTS

STED – (subscribing to electronic download) – subskrypcja pobierania elektronicznego

TRF – (Test Report Form) – Formularz raportu z testu – certyfikat wyszczególniający wyniki uzyskane przez kandydata w teście IELTS.

TT – (Test Taker) – osoba przystępująca do testu IELTS

PRZED TESTEM

Jak zarejestrować się na test?

Rejestracja odbywa się bezpośrednio na stronie –> https://my.ieltsessentials.com/

Ile kosztuje test?

Koszt testu IELTS w LANG LTC to 885 zł.
Cena testu jest taka sama, niezależnie od tego, czy przystępujesz do IELTS General Training, czy IELTS Academic, wersji komputerowej lub papierowej.

Nie ma oddzielnej opłaty rejestracyjnej ani opłaty za przetwarzanie płatności. Nie ma również opłaty za późną rejestrację.

Nie mogę znaleźć dat IELTS UKVI, dlaczego?

Obecnie nie oferujemy egzaminu UKVI IELTS w naszym centrum. Uruchomienie testu jest planowane w przyszłości .

Jak mogę zapłacić?

Za test możesz zapłacić w jeden ze sposobów:

 • osobiście kartą płatniczą lub gotówką w naszym biurze w Warszawie
 • przez Przelewy24
 • przelewem bankowym na poniższe dane:
  • Konto: 18 1240 1040 1111 0011 1810 2974
  • Właściciel rachunku: Lang LTC Sp. z o.o.
  • Adres: Al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
  • Tytyłem: Data testu / Imię i nazwisko kandydata
Status mojej rejestracji to „przetwarzanie płatności”, co robić?

Prosimy o opłacenie testu – 885 PLN – przelewem bankowym, na dane:

 • Konto: 18 1240 1040 1111 0011 1810 2974
 • Właściciel rachunku: Lang LTC Sp. z o.o.
 • Adres: Al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
 • Tytyłem: Data testu / Imię i nazwisko kandydata

Prosimy o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail ielts@lang.com.pl.

Czy mogę uiścić opłatę na raty?

Nie. Opłata za test musi zostać uiszczona w całości w momencie rejestracji.

Czy muszę załączyć jakiś dokument?

Musisz dołączyć kolorowy skan lub zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu.

Rozmiar pliku nie powinien być większy niż 1,5 MB i MUSI to być ten sam dokument, który przynosisz w dniu egzaminu.

Należy pamiętać, że przesłany dokument tożsamości ze zdjęciem MUSI być zgodny z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, które wykonałeś w dniu testu

Kiedy mogę zdać IELTS?

Oferujemy szereg dogodnych terminów egzaminu IELTS w Warszawie. Możesz znaleźć nadchodzącą daty testu TUTAJ

Gdzie mogę zdać IELTS?

Nasze centrum egzaminacyjne znajduje się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133.

Jakie są zasady testu?

Zasady i wytyczne dotyczące testów można znaleźć w Uwagach dla kandydatów w Formularzu zgłoszeniowym IELTS. Zalecamy również zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami i regulanimem korzystania z naszego centrum.

Co jeśli wymagam szczególnych udogodnień?

Ze względów technicznych specjalne udogodnieni dostępne są tylko na sesjach papierowych.

Możemy Ci pomóc, jeśli potrzebujesz szczególnych udogodnień:

Powiadom nas z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, jeśli potrzebujesz zmodyfikowanych papierów egzaminacyjnych, np.:

 • o powiększonym druku
 • papierów w alfabecie Braille’a
 • specjalnej płyty CD z przystankami i pauzami
 • czytania z ruchu warg
 • powiększonego wydruku lub materiałów na część ustną w alfabecie Braille’a
 • specjalnego sprzętu do amplifikacji
 • asystenta (tzw. amanuensis), który będzie za Ciebie zapisywał odpowiedzi

Powiadom nas z sześciotygodniowym wyprzedzeniem, jeśli masz dysleksję/dysgrafię i potrzebujesz udogodnienia w postaci wydłużonego czasu pisania (+25% czasu) testu Reading i Writing.

Zapewniamy, że Twój test zostanie oceniony obiektywnie, bez względu na niepełnosprawność lub szczególne potrzeby, które możesz mieć.

Czy aby przystąpienia do testu komputerowego potrzebuję dużych zdolności obsługi komputera?

Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności obsługi komputera.

Należy pamiętać, że na sesji używana jest klawiatura QWERTY. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do tego typu klawiatury, warto poćwiczyć z nią przed przystąpieniem do testu. Nie martw się, jeśli nie możesz pisać wystarczająco szybko, test komputerowy jest przeznaczony dla osób o normalnych umiejętnościach pisania.

Kiedy otrzymam harmonogram?

Wszystkie szczegóły sesji, w tym harmonogram i miejsce egzaminu, zostaną przesłane do Ciebie mailem na 3 dni przed testem. Jeśli nie dostałeś takiego maila – koniecznie skontaktuj się z naszym centrum: ielts@lang.com.pl

WAŻNE: Test ustny może zostać zaplanowany w tym samym dniu, co części pisemne lub w innym dniu w oknie 7 dni przed lub 1 dzień po dacie testu pisemnego.

W przypadku sesji komputerowych test ustny odbywa się tego samego dnia, co test pisemny.

Co się stanie, jeśli w dniu testu jestem nieobecny lub chory?

Jeśli będziesz nieobecny w dniu testu bez wcześniejszego powiadomienia, stracisz pełną opłatę.

Jeśli jednak nie możesz uczestniczyć z powodu poważnego stanu zdrowia i przedstaw zaświadczenie lekarskie w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu pisemnego,  opłata rejestracyjna podlega zwrotowi lub transferowi, pomniejszona o opłatę administracyjną w wysokości 25% opłaty.

Ważne – akceptowane są wyłącznie oryginalne orzeczenia lekarskie w języku polskim lub angielskim. Należy pamiętać, że nie przyjmujemy zwolnień lekarskich wystawionych przez członków rodziny. Jeśli nie otrzymamy wymaganych dokumentów do piątego dnia roboczego po teście, zostaniesz oznaczony jako nieobecny i utracisz wszystkie roszczenia.

.

Co się stanie, jeśli będę musiał przełożyć lub anulować moją rejestrację?

Możesz poprosić o:

 • nie później niż 5 tygodni przed sesją
  • bezpłatne przeniesienie rejestracji na późniejszy termin sesji. Należy pamiętać, że nowa data testu musi przypadać w ciągu trzech miesięcy od pierwotnej daty. Możesz skorzystać z tej opcji tylko raz na jedną rejestrację.
 •  nie później niż 5 dni roboczych przed sesją
  • przeniesienie danych na inny termin sesji za dodatkową opłatą – 25% opłaty za usługę , w przypadku wystąpienia ważnych powodów. Wniosek musi być poparty odpowiednią oficjalną dokumentacją i / lub dowodami.
  • anulowanie rejestrację i otrzymaj zwrot 75% opłaty za usługę, jeśli anulowanie jest spowodowane ważnym powodem,

w każdym przypadku pobierz i wypełnij Formularz Zwrotu i wyślij go e-mailem lub pocztą do naszego biura.

W DNIU TESTU

Kiedy powinienem przybyć do centrum egzaminacyjnego?

Daj sobie przynajmniej 45 minut na dokończenie procesu rejestracji i zrelaksuj się przed przystąpieniem do testu.

Jak zweryfikujecie moją tożsamość?

Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości zarówno przed testem ustnym, jak i pozostałymi częściami.

Częścią procesu weryfikacji jest zrobienie zdjęcia i zeskanowania palca. Twoje dane i zdjęcie pojawią się w formularzu raportu z testu, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne.

Co mam ze sobą zabrać?

W dniu egzaminu:

 • musisz przynieść
  • ten sam dokument (dowód osobisty lub paszport), który przesłałeś podczas rejestracji. Twój dokument musi mieć datę ważności co najmniej 7 dni po dacie testu, aby został uznany za ważny. Kserokopie lub uwierzytelnione kopie nie będą akceptowane.
 • można przynieść
  • plastikową butelkę wody – butelka musi być przezroczysta i bez etykiet
  • ołówki i gumki
Czego nie przynosić?

Dysponujemy bezpiecznym pomieszczeniem na rzeczy osobiste, ale nie odpowiadamy za pozostawione w nim rzeczy. Stanowczo odradzamy zabieranie ze sobą na test wartościowych przedmiotów.

Przedmioty niedozwolone w pokoju testowym to:

 • telefony komórkowe
 • wszystkie urządzenia elektroniczne
 • portfele
 • żywność
 • torby
 • zegarek / smartwatch / fit-bit
 • wszelkie inne rzeczy osobiste
Czy mogę robić notatki na arkuszach pytań ze słuchania i czytania?

Tak. Egzaminator IELTS nie zobaczy Twojego arkusza pytań.

Czego potrzebuję do testu ustnego?

Musisz przynieść te same dokumenty (ID lub paszport), które dostarczyłeś w formularzu zgłoszeniowym IELTS. Twój dokument zostanie sprawdzony przed wejściem na test ustny.

Mam akcent - czy wpłynie to na wynik testu?

IELTS to międzynarodowy test i akceptujemy akcent z każdego miejsca na świecie, z którego pochodzisz. Przystępując do testu ustnego, pamiętaj, że ważna jest Twoja wymowa – nie stracisz jednak punktów za mówienie z akcentem. Podczas testu ze słuchu użyte zostaną również różne akcenty.

Czy wszystkie części testu są tego samego dnia?

Elementy testu ze słuchu, czytania i pisania są zawsze zaliczane bezpośrednio po sobie i bez przerwy. Do testu ustnego przystąpisz do 7 dni przed lub po dacie testu.

Jak długo trwa egzamin IELTS?
 • Test w wersji papierowej – pisanie, słuchanie, czytanie – do 3 godzin
 • Test w wersji komputerowy – słuchanie, czytanie, pisanie – do 2 godzin 45 minut
 • Test ustny (oba) – 11-14 minut
Czy mogę opuścić pokój podczas pisania testu?

Kandydatom nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej:

 • podczas testu ze słuchu
 • pomiędzy każdą sekcją
 • w ostatnich 10 minutach każdej sekcji.

Jeśli musisz opuścić pokój w dowolnym momencie podczas testu, cicho podnieś rękę, a osoba nadzorująca pomoże Ci. Zdający, którzy z jakiegokolwiek powodu opuszczą salę egzaminacyjną, nie będą mieli dodatkowego czasu na ukończenie testu.

Czy zapewniacie słuchawki / ołówek?

Tak, zapewniamy niezbędny sprzęt, taki jak:

 • słuchawki do testu komputerowego (zabronione jest używanie własnych słuchawek)
 • ołówek do testów papierowych (można przynieść własny ołówek / gumkę / temperówkę)
Czy IELTS w wersji komputerowym mogę napisać z domu?

Nie, wszystkie testy muszą być nadzorowane, do testów używasz komputera dostępnego w naszym centrum.

Czy przy IELTS w wersji komputerowej, część ustna rownież będzie odbywała się przez komputer?

Nie, część ustna odbywa się w formie rozmowy twarzą w twarz z egzaminatorem. Całość jest nagrywana.

PO TEŚCIE

Kiedy otrzymam wyniki testu?

Podgląd wyników:

 • testu IELTS w wersji komputerowej będzie dostępny 3-5 dni po sesji
 • testu IELTS w wersji papierowej 14 dnia po zakończeniu testu.

Poinformujemy Cię e-mailem, kiedy możesz przyjść odebrać TRF.

Gdzie mogę sprawdzić wyniki moich testów?

Wstępne wyniki online są dostępne po godzinie 17:00 na the IDP IELTS website

Wstępnych wyników testu online nie uważa się za formalne powiadomienie o wynikach i stanowią one tylko jeden etap procesu dostarczania wyników. Tymczasowe wyniki online nie mogą być traktowane jako ostateczny wynik testu i nie mogą być wykorzystane do poparcia jakichkolwiek wniosków, które zdający przekazują organizacjom uznającym.

Wstępne wyniki będą dostępne online tylko przez okres 28 dni.

Czy możecie przesłać moje wyniki e-mailem?

Nie. Nie możemy udostępniać wyników przez e-mail, faks ani telefon.

Czy ktoś inny może odebrać mój TRF?

Tak, możesz upoważnić do tego osobę trzecią. Wypełnij formularz upoważnienia i przekaż go osobie, która odbierze certyfikat.

Jak długo będę czekać na list polecony?

Naszym dostawcą jest Poczta Polska. Standard doręczenia przesyłek:

 • na terenie Polski – do 3 dni roboczych
 • W krajach Unii Europejskiej – do 5 dni roboczych
 • poza Europą – do 7 dni roboczych
W moim TRF jest błąd, jak mogę go poprawić?

Jeśli znalazłeś błąd w danych na TRF, prosimy o kontakt z ielts@lang.com.pl.

Po weryfikacji wydamy nowy TRF. Błędy należy do nas dostarczyć, abyśmy mogli go w bezpieczny sposób zutylizować.

Co mogę zrobić jeśli nie jestem zadowolony z wyniku?

Kandydat może wystąpić o ponowne sprawdzenie testu (tzw. Re-marking). Procedura ta jest usługą płatną. Ponowne sprawdzenie pracy kosztuje 525 PLN. Dokumenty dotyczące tej procedury: wypełniony wniosek o ponowne sprawdzenie pracy oraz potwierdzenie wykonania przelewu/płatności należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od daty części pisemnej.
Okres realizacji usługi wynosi około 4 tygodni. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji/odwołania i zmiany wyniku kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za reklamację /odwołanie.

Jak długo ważny jest wynik testu IELTS?

Chociaż ustalenie okresu ważności, zależy od każdej organizacji, partnerzy IELTS zalecają 2-letni okres ważności wyników testu IELTS.

Do ilu formularzy raportów z testów (TRF) mam prawo?

W okresie 2 lat od daty sesji kandydat otrzymuje jeden egzemplarz TRF zawierający oceny z poszczególnych części testu oraz ocenę końcową w skali od 1 do 9, a na życzenie dodatkowe kopie TRF (do maksymalnie 5 w
sumie) wysyłane są bezpośrednio do instytucji wskazanych przez kandydata podczas rejestracji lub na formularzu Application for the Issue of Addtional TRF. Przygotowanie dodatkowego TRF (każdy dodatkowy
egzemplarz ponad 5) jest usługą płatną i kosztuje 36 PLN. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

W jaki sposób dostarczysz mój wynik wybranej przeze mnie organizacji?

Istnieją dwa rodzaje organizacji uznających:

 • te, które otrzymują oryginalne kopie wyników papierowych zwykłą pocztą,
 • te, otrzymują elektroniczne wyniki kandydatów
Czy mogę otrzymać kopię jeśli zgubiłem oryginalny TRF?

Nie ma możliwości uzyskania kopi TRF. Jednak w okresie 2 lat od testu możemy przesłać Twój wynik do wybranej organizacji.

Jak szybko mogę ponownie przystąpić do testu?

Nie ma ograniczeń co do zdania testu. Jednak IELTS zaleca dodatkowe przygotowanie przed ponownym przystąpieniem do testu.

W LANG LTC oferujemy kursy przygotowawcze i zajęcia językowe CZYTAJ WIĘCEJ

Jeśli muszę powtórzyć test, czy mogę zrobić tylko jedną część (np. Słuchanie)?

Nie, musisz wykonać wszystkie cztery części, jeśli chcesz powtórzyć test.

Jaka jest polityka zwrotów?
 • Kandydaci zarejestrowani na IELTS, którzy zgłoszą wniosek na oficjalnym formularzu i dostarczą go nie później niż na 5 tygodni przed datą egzaminu, na który kandydat był zarejestrowany mogą wystąpić o:

a) bezpłatne przeniesienie sesji egzaminu na późniejszy termin testu, z uwzględnieniem daty zakończenia rejestracji na ten termin,

 • Kandydaci, którzy zgłoszą wniosek w terminie późniejszym niż podany powyżej, lecz nie później niż 5 dni roboczych od planowanej daty testu, na który kandydat był zarejestrowany, licząc dzień testu pisemnego jako pierwszy, mają prawo do:

a) przeniesienia na inny termin testu (przeprowadzany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia prośby) za dodatkową opłatą  25% ceny testu – pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia rejestracji na nowo wybraną sesję, jeżeli zmiana jest powodowana:

 • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja),
 • zgonem najbliższego członka rodziny,
 • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy),
 • powołaniem do służby wojskowej.

b) wykreślenia z listy kandydatów i zwrotu 75% opłaty egzaminacyjnej na konto osoby/instytucji, która wniosła opłatę egzaminacyjną, jeżeli wykreślenie jest spowodowane:

 • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja),
 • zgonem najbliższego członka rodziny,
 • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy),
 • powołaniem do służby wojskowej.

Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

c) nie przysługuje ani częściowy ani całkowity zwrot opłaty egzaminacyjnej, ani przeniesienie na inny termin testu:

 • w przypadkach innych niż te wymienione powyżej,
 • jeżeli do prośby nie będzie dołączone odpowiednie zaświadczenie,
 • jeżeli prośba zostanie złożona w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty testu pisemnego, na który kandydat był zarejestrowany.

Aby anulować rejestrację, zmienić datę testu lub poprosić o zwrot, należy dostarczyć do Lang LTC Formularz Zwrotu, wysyłając wiadomość e-mail pod adresem ielts@lang.com.pl