Twoje wyniki

Możesz wyświetlić podgląd wstępnych wyników IELTS logując się do portalu kandydata IELTS. Podgląd wstępnych wyników testu IELTS będzie dostępny w 13 dniu po teście w wersji papierowej i 1-5 dniach po sesji w wersji komputerowej, chyba że w informacjach dostarczonych przez centrum egzaminacyjne określono inaczej. Twoje wyniki będą dostępne przez 28 dni. Uprzejmie informujemy, że podgląd jest tymczasowy i nie może być wykorzystywany jako oficjalne potwierdzenie Twojego wyniku.

Aby wyświetlić podgląd wstępnego wyniku, kliknij w przycisk poniżej, następnie wypełnij wszystkie pola w formularzu i wciśnij „Get results”

OFICJALNY TEST REPORT FORM

Papierowa kopia oficjalnego Formularza Raportu z testów zostanie udostępniona 13 dni po teście w wersji papierowej i 3-5 dni po teście w wersji komputerowej, chyba że w informacjach dostarczonych przez centrum egzaminacyjne określono inaczej. TRF (Test Report Form) wyślemy do Ciebie listem poleconym. Kandydat może dostać tylko jeden egzemplarz TRF.

Prosimy o poinformowanie nas przez e-mail lub podczas sesji, jeśli chcesz odebrać swój TRF z naszego biura osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Dodatkowe egzemplarze TRF zostaną wysłane bezpośrednio do instytucji, do których aplikujesz. Możemy bezpłatnie wysłać do pięciu dodatkowych egzemplarzy. Prosimy podać adresy tych instytucji podczas rejestracji na test lub skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dzięki pełnemu adresowi instytucji możemy sprawdzić, czy dana instytucja ma dostęp do usługi weryfikacji wyników IELTS on-line (IELTS Test Report Form Verification Service), która umożliwia przeglądanie wyników w formie elektronicznej.

Wydanie dodatkowego egzemplarza TRF, tj. ponad 6 kopii, z czego jedna jest dla kandydata, a kolejnych 5 dla różnych uczelni/instytucji, jest usługą odpłatną. Koszt takiej usługi to 36 PLN za egzemplarz. W celu uzyskania dodatkowych TRF prosimy o wypełnienie formularza. Dodatkowy TRF wyślemy bezpośrednio do wskazanej instytucji.

Dodatkowy TRF możesz też zamówić poprzez stronę www.ielts.org.

WYNIKI TESTU IELTS – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak długo ważne są moje wyniki IELTS?

Organizacje zazwyczaj akceptują wyniki nie starsze niż sprzed 2 lat.

Czy mogę poprosić o ponowne sprawdzenie testu IELTS?

Kandydat może wystąpić o ponowne sprawdzenie testu. Procedura ta jest usługą płatną. Ponowne sprawdzenie pracy kosztuje 525 PLN. Dokumenty dotyczące tej procedury (wypełniony wniosek o ponowne sprawdzenie pracy oraz potwierdzenie wykonania przelewu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od daty części pisemnej testu. Okres realizacji usługi wynosi około 4 tygodnie. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji/odwołania kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za reklamację/odwołanie.

Czy mogę powtórzyć test IELTS?

Tak, nie ma żadnych restrykcji co do kolejnego podejścia do testu.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jest międzynarodowym standardem opisującym umiejętności językowe. CEFR przedstawia umiejętności językowe w sześciostopniowej skaliod A1 dla początkujących, do C2 dla tych, którzy opanowali język w stopniu zaawansowanym. Poniższa tabela przedstawia zakres wyników IELTS w skali CEFR.

CEFR Level

B1

B2

C1

C2

IELTS Scorage Range

4.0 – 5.0

5.5 – 6.5

7.0 – 8.0

8.5 – 9.0