Skala IELTS

Wyniki IELTS opisane są na skali od 1 (najniższa) do 9 (najwyższa) punktów.

Skala IELTS wygląda następująco:

WYNIK

POZIOM

OPIS

9

Expert user

 Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka. Użycie struktur jest odpowiednie, poprawne i płynne co potwierdza również kompleksowe rozumienie treści.

8

Very good user

 Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka, tylko czasem popełnia drobne błędy i nieprawidłowo używa struktur językowych. Zdarza mu się nie do końca dobrze zrozumieć przekaz rozmówcy w sytuacjach, które nie są mu znane. Potrafi w sposób kompleksowy i szczegółowy argumentować swoje wypowiedzi.

7

Good user

Kandydat posiada dobrą znajomość języka, mimo okazjonalnych błędów, niewłaściwego użycia wybranych struktur  w niektórych sytuacjach. Zasadniczo język kandydata jest dość złożony i potrafi on zrozumieć szczegóły dłuższych wypowiedzi.

6

Competent user

Kandydat posiada dobrą znajomość języka mimo popełnianych błędów językowych, czasem niewłaściwego  użycia  struktur i pojawiających się nieporozumień. Potrafi tworzyć  i rozumień dość złożone wypowiedzi, szczególnie w ramach znanych dla niego kontekstów sytuacyjnych.

5

Modest user

Kandydat częściowo opanował język i radzi sobie w większości sytuacji z ogólnym ich zrozumieniem, popełnia jednak wiele błędów językowych. Jest w stanie skutecznie poradzić sobie  w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych dotyczących jego otoczenia.

4

Limited user

 Kandydat posiada podstawowe kompetencje językowe, ale ograniczają się one do znanych mu sytuacji. Często ma problemy ze zrozumieniem wypowiedzi innych  i z wypowiadaniem się. Nie jest w stanie używać bardziej złożonego języka.

3

Extremely limited user

Kandydat komunikuje się i rozumie wypowiedzi tylko na znane i bliskie mu tematy.  Rozmowa na bardziej kompleksowe tematy często urywa się.

2

Intermittent user

 Kandydat ma dużą trudność w rozumieniu języka mówionego i pisanego.

1

Non-user

Kandydat  nie ma umiejętności posługiwania się językiem, zna tylko kilka pojedynczych  słów.

0

Did not attempt the test

Kandydat nie odpowiedział na żadne pytania testowe.