IELTS Speaking Practice

Zapoznaj się szczegółowo z częścią ustną testu IELTS i zarejestruj się na sesję online IELTS SPEAKING PRACTICE, która przeprowadzana jest na żywo przez doświadczonych nauczycieli specjalizujących się w przygotowaniu do testu IELTS. Sprawdź swoje umiejętności i zdobądź pewność siebie, która jest niezbędna w dniu testu!

Sesja IELTS SPEAKING PRACTICE odbywa się w czasie rzeczywistym w formule online, a jej główne cele to:

  • zapoznanie z formatem testu
  • przekazanie użytecznych wskazówek jak poprawić swoją wypowiedź ustną
  • przekazanie aktualnej oceny umiejętności językowych w zakresie mówienia
  • przekazanie rekomendacji dotyczących obszarów, na których należy skupić się w trakcie przygotowania do testu
  • zwiększenie pewności siebie przed testem

Przystępujący do sesji IELTS SPEAKING Practice otrzymają:

  • IELTS SPEAKING TEST GUIDE zawierający omówienie testu, typów zadań oraz wskazówki jak najlepiej przygotować się do części ustnej
  • IELTS SPEAKING FEEDBACK raport zawierający szczegółową informację zwrotną na temat umiejętności językowych Kandydata na podstawie sesji IELTS SPEAKING Practice oraz wskazówki do dalszej nauki
  • dostęp do nagrania audio z odbytej sesji.

CENA: 130 zł lub 30 euro

Kontaktielts.speaking.mock@lang.com.pl