IELTS Academic czy General Training?

Jaki moduł wybrać – IELTS Academic czy IELTS General Training?

IELTS dostępny jest w dwóch różnych typach testów. Wybór typu testu zależy od tego, w jakim celu go zdajesz.

Chcesz wziąć udział w kursie lub studiować na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich na uniwersytecie lub w college'u ?

Zdaj test IELTS Academic, który przeznaczony jest dla osób planujących studia wyższe. Test ocenia, czy jesteś gotowy do rozpoczęcia nauki lub kursu w środowisku angielskojęzycznym. Odzwierciedla on specyfikę języka akademickiego.

Chcesz pracować w profesjonalnej organizacji lub odnaleźć się w anglojęzycznym środowisku pracy?

Jeśli planujesz przeprowadzić się do kraju anglojęzycznego i zamierzasz tam pracować, prawdopodobnie zostaniesz poproszony o dostarczenie dowodu znajomości języka angielskiego. Wyniki IELTS są akceptowane przez wiele firm i instytucji, które wyznaczyły swoje minimalne wymagania językowe. Większość tych środowisk pracy wymaga wyniku IELTS Academic, ale dobrze jest potwierdzić tę informację z wybraną organizacją.

Chcesz uczyć się w szkole średniej lub wziąć udział w szkoleniu?

IELTS General Training mierzy znajomość języka angielskiego w praktycznym, codziennym kontekście, dlatego jest odpowiedni dla osób planujących naukę w szkole średniej lub szkolenie w ramach programu szkolenia zawodowego.

Chcesz wyemigrować do kraju anglojęzycznego?

Osoby imigrujące do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii muszą zdać IELTS General Training, aby udowodnić swoją praktyczną, codzienną znajomość języka angielskiego.

Ważne: przed rejestracją na test sprawdź z organizacją, dla której zdajesz IELTS, jaki moduł powinieneś wybrać.

Sprawdź również, czy chcesz zdawać IELTS w wersji tradycyjnej czy komputerowej. Więcej na temat IELTS w wersji komputerowej znajdziesz tutaj.

IELTS Academic

wersja papierowa

wersja komputerowa

Ważne: przed rejestracją na test sprawdź z organizacją, dla której zdajesz IELTS jaki typ testu powinieneś wybrać.

IELTS General Training

wersja papierowa

wersja komputerowa

Ważne: przed rejestracją na test sprawdź z organizacją, dla której zdajesz IELTS jaki typ testu powinieneś wybrać.