System oceniania

Wyniki testu IELTS Academic and General Training są raportowane przy użyciu tej samej dziewięciostopniowej skali. Można uzyskać pełną ocenę  (na przykład 5.0, 6.0, 7.0) lub połówkę (np. 5.5, 6.5, 7.5).

Test Report Form pokazuje wynik dla każdej z czterech części testowych (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) osobno, jak również wynik ogólny, który jest średnią z czterech wyników składowych, zaokrąglonych do najbliższej  oceny pełnej lub połówki. Każda część ma taką samą wagę. Jeśli średnia z czterech wyników ma końcówkę .25, to ogólny wynik jest zaokrąglany w górę do połówki. Jeśli wynik kończy się na .75, ocena ogólna zaokrąglana jest w górę,  do następnej całej oceny.

Oceny z poszczególnych komponentów

Słuchanie – składa się z 40 pytań. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. Wyniki z 40 zadań przypisywane  są do dziewięciostopniowej skali IELTS.

Czytanie – składa się z 40 pytań. Każda poprawna odpowiedź ma wagę jednego punktu. Wyniki z 40 zadań przypisywane  do dziewięciostopniowej skali IELTS.

Poniższe tabele przedstawiają średnią liczbę punktów wymaganych do uzyskania określonego wyników w poszczególnych częściach.

Listening A & GT
Band Score
Raw score out of 40Reading Academic
Band Score
Raw score out of 40Reading General
Band Score
Raw score out of 40
5.0165.0155.023
6.0236.0236.030
7.0307.0307.034
8.0358.0358.038

Writing – ​ Egzaminatorzy korzystają z różnorodnych kryteriów oceny, które są równomiernie ważone, a wynik ogólny jest ich średnią.

Speaking – Egzaminatorzy korzystają z różnorodnych kryteriów oceny, które są równomiernie ważone, a wynik ogólny jest ich średnią.

Aby lepiej zrozumieć jakie umiejętności wymagane są do osiągnięcia określonego poziomu testu IELTS, zapraszamy do zapoznania się z materiałami podlinkowanymi poniżej: