Zabezpieczenia testu IELTS

Alert bezpieczeństwa!

Twój sukces zaczyna się od IELTS.

Nie ryzykuj swojej przyszłości przez próbę jakiegokolwiek oszustwa.

Prosimy:

  • Nie ufaj nikomu kto oferuje, że zda test IELTS za Ciebie.
  • Nie ufaj komu, kto oferuje Ci rejestrację na test IELTS z rabatem.
  • Nie ufaj nikomu, kto oferuje, że sprzeda Ci TRF IELTS, ponieważ te obietnice są fałszywe.
  • Nie wystawiaj na ryzyko swojej uczciwości i przyszłości próbując oszukiwać w jakikolwiek sposób.

Wyniki testu IELTS są wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na uniwersytety, do kolegiów  i różnego typu organizacji zawodowych, a także do imigracji do krajów anglojęzycznych. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie rzetelności i prawdziwości wyników testów, dlatego też  IELTS stosuje szereg środków w celu zabezpieczenia przed fałszowaniem wyników.

W dniu twojego testu IELTS zostanie wykonane twoje zdjęcie. Pojawi się ono na formularzu raportu wyników z testu IELTS (TRF). Informujemy, że prowadzane są różnego rodzaju środki zapobiegania oszustwom, aby umożliwić wykrywanie fałszywych formularzy raportów wyników z testów IELTS (TRF). W niektórych krajach stosuje się  również technologię skanowania odcisków palców, w naszym centrum również.

Jeśli złożysz fałszywą dokumentację, agencje i instytucje imigracyjne anulują Twoją aplikację i wykluczysz się z możliwości złożenia ponownego wniosku. Osoby przystępujące do testu, które dopuszczają się nieuczciwych praktyk, mogą również podlegać postępowaniu sądowemu.

IELTS JEST WIODĄCYM TESTEM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ O WYSOKIEJ RANDZE, DLATEGO STALE DBA SIĘ O ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SESJI I WIARYGODNOŚCI WYNIKÓW ORAZ IDENTYFIKACJĘ KANDYDATÓW. JEŚLI ZIGNORUJESZ POWYŻSZE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA, RYZYKUJESZ SWOJE PIENIĄDZE I PRZYSZŁOŚĆ.

Rejestracje na test i wyniki testu IELTS mogą zostać anulowane, jeśli do rejestracji i płatności wykorzystane zostaną nieuczciwe metody.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz zgłosić swoje podejrzenia, napisz do nas pod adresem ielts@lang.com.pl